MITÄ OPISKELUTAIDOT ON?

Oppiminen muuttaa ja kehittää ajattelua
Avoin korkea- kouluopiskelu

Oppiminen ei ole vain tiedon lisääntymistä, vaan opiskeltavien asioiden liittämistä aikaisempiin tietoihin: oppiminen on oppijan aktiivista toimintaa. Opiskelu on käytännössä lukemista, kirjoittamista, kuuntelemista, keskustelemista, tiedon hakemista ja oppimaan oppimista. Opiskelija voi itse vaikuttaa siihen, miten oppii ja ymmärtää asioita. Omia oppimistaitoja voi kehittää joko itsenäisesti tai vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Ohjaajilta, opettajilta ja toisilta opiskelijoilta saatu palaute auttaa arvioimaan omaa oppijana kehittymistä ja onnistuneet oppimiskokemukset tuovat luottamusta omaan osaamiseen. Vuorovaikutus tekee mahdolliseksi omien käsitysten ja ideoiden testaamisen ja avartaa maailmankuvaa sekä tukee opiskelua.

  • Kirjallisuuden ja tieteellisten artikkelien lukeminen on keskeinen osa opiskelua.

  • Kirjallisten tehtävien tekeminen tukee omaa oppimista.

  • Opetukseen osallistuminen ja tallenteisiin perehtyminen edellyttää aktiivista kuuntelemista.

  • Keskustelemalla oppii asiasisältöjä ja kommunikointitaitoja. Suuri osa keskusteluista on nykyisin verkossa.

Vinkkejä opiskelutaitoihin