Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö

Osa 1.


Osa 2.

Opintojen-suunnittelu-ajankaytto -diasarja (PDF)

Sisältää mm.

MIKSI OPINTOJEN JA AJANKÄYTÖN SUUNNITTELUA?

  • Tavoitteiden selkeyttäminen
  • Tavoitteisiin pääseminen, osatavoitteet
  • Aikatauluttaminen, ajankäyttö
  • Sitoutuminen suunnitelmaan
  • Toteuttamiskelpoinen suunnitelma
  • Opiskelun etenemisen seuranta
  • korjausliikkeet