Opintojen suunnittelu ja ajankäyttö

Osa 1.

Osa 2.

Opintojen-suunnittelu-ajankaytto -diasarja (PDF)

 

  • Tavoitteiden selkeyttäminen
  • Tavoitteisiin pääseminen, osatavoitteet
  • Aikatauluttaminen, ajankäyttö
  • Sitoutuminen suunnitelmaan
  • Toteuttamiskelpoinen suunnitelma
  • Opiskelun etenemisen seuranta
  • korjausliikkeet