Miten oppimista arvioidaan?

Mihin asioihin opettajat kiinnittävät arvioinnissa huomiota? Miten opiskelijan kannattaa huomioida erilaiset arviointimenetelmät opiskelussaan?

Voit ladata tästä linkistä webinaarin materiaalit, jotka on tuottanut Annamaija Oksanen ja Erika Puro Jyväskylän yliopistosta.